image035W dniu 08.05.2017r. 20 osobowa grupa dzieci z Gminy Żelechlinek uczestniczyła w trzecim spotkaniu w ramach projektu „Lokomotywą po wiedzę - projekt ekologiczno - artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego”. Projekt realizowany jest przez Łódzki Dom Kultury w partnerstwie z Gminnym Domem Kultury w Żelechlinku. Beneficjentami projektu jest grupa 20 dzieci z Gminy Żelechlinek w wieku od 7- do 11 lat. 

Trzecie spotkanie odbyło się na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Budownictwa i Architektury. Spotkanie miało charakter warsztatowy . Warsztaty ze scenografii ekologicznej prowadziły dr Joanna Matuszewska i dr Katarzyna Bernatek – Bączyk- Przedstawicielki Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ. Uczestnicy warsztatów tworzyli elementy dekoracji do przygotowywanego przez dzieci spektaklu, nawiązując d proekologicznych rozwiązań architektonicznych m.in. z tektury. Dzieci podzielone zostały na 4 grupy w których wykonały własnoręcznie z papieru i tektury strój grzyba, motyla, oraz rekwizytu do spektaklu (drzewa, korzenie, konary). Serdeczne podziękowania dla mam, które pomagały sprawować opiekę nad dziećmi podczas zajęć. Kolejne spotkanie w Łodzi 16maja, tym razem na Akademii Sztuk Pięknych.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zostało wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. i jest obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). Z tej okazji warto zapoznać się z poradnikiem wydanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które prezentujemy poniżej.

życzenia Wielkanocne

image001W dniu 05.04.2017 r. 20 osobowa grupa dzieci z Gminy Żelechlinek uczestniczyła w drugim spotkaniu w ramach projektu „Lokomotywą po wiedzę - projekt ekologiczno - artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego”. Projekt realizowany jest przez Łódzki Dom Kultury w partnerstwie z Gminnym Domem Kultury w Żelechlinku. Beneficjentami projektu jest grupa 20 dzieci z Gminy Żelechlinek w wieku od 7- do 12 lat.
Drugie spotkanie odbyło się w Łódzkim Domu Kultury i miało charakter warsztatowy, konkretnie warsztat z projektowania ubiorów metodą aplikacji. Uczestnicy warsztatów tworzyli ubiory z fragmentów tkanin, pasmanterii i dodatków krawieckich przyniesionych z domu jako „rzeczy do wyrzucenia”, naklejając je lub przyszywając do tkaniny lub kartonu. Dzieci podzielone zostały na 4 grupy w których wykonały własnoręcznie strój muchomorka, pszczółki, drzewa i kwiatka. Stroje wykorzystane zostaną w spektaklu o tematyce ekologicznej, który przygotuje Gminny Dom Kultury w Żelechlinku wraz z uczestnikami projektu.